Tài trợ Vàng

Công ty TNHH Business Coaching Việt Nam
Công ty TNHH MTV May XNK  Ofision
Công ty công nghệ cao EZMAX
BNEW
Tacitco
vietnam golf magazine
Công ty CP Sản xuất và Đầu tư xây dựng Hà Nội
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Phương Bắc

Thông tin khác

Lý do tham dự giải

Giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp thành viên trong BNI và doanh nghiệp trên toàn quốc

BESbswy