BNI Open Championship 2023

Chi tiết

BNI Open Championship 2022

Chi tiết

BNI Open Championship 2018

Chi tiết

Thông tin khác

Lý do tham dự giải

Giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp thành viên trong BNI và doanh nghiệp trên toàn quốc

BESbswy