# Thời gian Chi tiết
1 06h00 – 06h30 Đón tiếp các gôn thủ tại lễ tân sân BRG Đà Nẵng Golf Resort check-in.
2 06h30 – 06h50 Các gôn thủ tập trung tại Backdrop tuyên bố khai mạc, chụp ảnh lưu niệm.
3 06h50 – 07h00 Di chuyển về vị trí xuất phát theo bảng xếp nhóm.
4 07h05 – 13h05 Shotgun thi đấu tại các hố (theo danh sách chia flight đính kèm).
5 13h30 – 16h00 Gala trao giải và Business Matching tại Phòng Hội thảo Nhà Câu lạc bộ sân BRG Đà Nẵng Golf Resort.


Bài viết liên quan

BNI Golf Open Championship 2023

Mời quý vị xem thông tin chi tiết dưới đây và đăng ký sớm để giao lưu với các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

Giải Golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ nhất năm 2018

Mời quý vị xem thông tin chi tiết dưới đây và đăng ký sớm để giao lưu với các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

Giải Golf Tiền Phong Championship 2017

Mời quý vị xem thông tin chi tiết dưới đây và đăng ký sớm để giao lưu với các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

BESbswy