Tài trợ Kim Cương

CÔNG TY CÔNG NGHỆ CAO ITECHPRO
Công ty Tỏi đen VIETKIGA
Công ty Hoa Mỹ

Thông tin khác

Lý do tham dự giải

Giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp thành viên trong BNI và doanh nghiệp trên toàn quốc

BESbswy