Giải Vô địch và Nhất, Nhì, Ba các Bảng
 
# Giải thưởng Số lượng
1 Giải Vô địch (Best Gross) 01
2 Giải Nhất (Best Net) các bảng A, B, C, D 04
3 Giải Nhì các bảng A, B, C, D 04
4 Giải Ba các bảng A, B, C, D 04
 

Giải kỹ thuật: 6 giải dành cho cả Nam và Nữ
# Giải thưởng Hố số # Số lượng
1 Longest Drive cho Nam, Hố số 03 01
2 Longest Drive cho Nữ, Hố số 10 01
3 Nearest to the Line cho Nam, Hố số 13 01
4 Nearest to the Line cho Nữ, Hố số 18 01
5 Nearest to the Pin cho Nam, Hố số 11 01
6 Nearest to the Pin cho Nữ, Hố số 16 01
 

Giải Hole In One

Gôn thủ nhận các Giải thưởng trên có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí theo quy định (nếu có).

Hố số # 04

500.000.000

    Do Công ty ………. tài trợ.

Hố số # 09

500.000.000

    Do Công ty …………… tài trợ

Hố số # 11

500.000.000

    Do Công ty ………… tài trợ

Hố số # 16

600.000.000

    01 Gói Huấn luyện doanh nghiệp PowerUp trong 12 tháng trị giá 600,000,000 VNĐ
    Do công ty BCVN tài trợ
BESbswy