Giải Vô địch và Nhất, Nhì, Ba các Bảng
 
# Giải thưởng Số lượng
1 Giải Vô địch (Best Gross) 01
2 Giải Nhất, Nhì, Ba (Best Net) các bảng A, B, C, D 06
3 Giải Nhì các bảng Lady 02
 

Giải kỹ thuật: 6 giải dành cho cả Nam và Nữ
# Giải thưởng Hố số # Số lượng
1 Longest Drive cho Nam, Hố số 07 01
2 Longest Drive cho Nữ, Hố số 11 01
3 Nearest to the Pin cho Nam, Hố số 03 01
4 Nearest to the Pin cho Nữ, Hố số 08 01
 

Giải Hole In One

Gôn thủ nhận các Giải thưởng trên có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí theo quy định (nếu có).

Hố số # 03

100.000.000

  200.000.000 VNĐ Bộ răng thẩm mỹ
  Do Smile Beauty tài trợ.


Hố số # 04

100.000.000

  5 năm sử dụng Phần mềm Lập kế hoạch Tài chính

  Do Công ty MAXCOMM tài trợ.

Hố số # 13

100.000.000

  200.000.000 VNĐ Bộ răng thẩm mỹ
  Do Smile Beauty tài trợ.

Hố số # 15

100.000.000

  5 năm sử dụng Phần mềm Lập kế hoạch Tài chính

  Do Công ty MAXCOMM tài trợ.

BESbswy