Tài trợ Bạc

Công ty TNHH Quốc tế TOÀN PHÁT
Công ty thương mại AGRICO

Thông tin khác

Lý do tham dự giải

Giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp thành viên trong BNI và doanh nghiệp trên toàn quốc

BESbswy