# Giải thưởng Số lượng
1 Giải Vô địch (Best Gross) 01
2 Giải Nhất (Best Net) các bảng A, B, C, D 04
3 Giải Nhì các bảng A, B, C, D 04
4 Giải Ba các bảng A, B, C, D 04
 


# Giải thưởng Số lượng
1 Longest Drive cho Nam, Hố số # 15 01
2 Longest Drive cho Nữ, Hố số # 18 01
3 Nearest to the Line cho Nam, Hố số # 03 01
4 Nearest to the Line cho Nữ, Hố số # 05 01
5 Nearest to the Pin cho Nam, Hố số # 12 01
6 Nearest to the Pin cho Nữ, Hố số # 16 01
 

Giải Hole In One

Gôn thủ nhận các Giải thưởng trên có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí theo quy định (nếu có).

Hố số # 06

500.000.000

VNĐ

    • Do Công ty ITECHPRO tài trợHố số # 16

500.000.000

VNĐ

    • Do Công ty Tỏi Đen VIETKIGA tài trợHố số # 02

600.000.000

VNĐ

    • Tương đương với 01 Gói Huấn luyện doanh nghiệp PowerUp trong 12 tháng
    • Do Công ty BCVN tài trợ

Hố số # 12

500.000.000

VNĐ

    Do Công ty Hoa Mỹ tài trợ
BESbswy