Tài trợ Đồng

Mr Blue
Media Star
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG & TC SỰ KIỆN PERFECT MEDIA

Thông tin khác

Lý do tham dự giải

Giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp thành viên trong BNI và doanh nghiệp trên toàn quốc

BESbswy