# Thời gian Chi tiết
1 10h00 – 10h50 Đón tiếp các gôn thủ tại lễ tân sân BRG Ruby Tree Golf Resort, Hải Phòng, check-in.
2 11h00 – 11h30 Các gôn thủ tập trung tại Backdrop tuyên bố khai mạc, chụp ảnh lưu niệm.
3 11h30 – 11h45 Di chuyển về vị trí xuất phát theo bảng xếp nhóm.
4 12h00 - 18h00 Shotgun thi đấu tại các hố (theo danh sách chia flight đính kèm).
5 18h30 – 21h00 Gala trao Giải và Business Matching.


Bài viết liên quan

BNI Open Championship 2022

Mời quý vị xem thông tin chi tiết dưới đây và đăng ký sớm để giao lưu với các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

Giải Golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ nhất năm 2018

Mời quý vị xem thông tin chi tiết dưới đây và đăng ký sớm để giao lưu với các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

Giải Golf Tiền Phong Championship 2017

Mời quý vị xem thông tin chi tiết dưới đây và đăng ký sớm để giao lưu với các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

FLC Golf Championship 2018

Mời quý vị xem thông tin chi tiết dưới đây và đăng ký sớm để giao lưu với các chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

BESbswy